VOOR JOU 


 Kingdom Leadership is gestart met als droom om jou te helpen in je leven en je wandel met God. De apostel Paulus zegt het volgende:

 

'Ik die gevangen zit omdat ik de Heer dien, verzoek u dringend: leid een leven dat in overeenstemming is met uw roeping.'

(Efeziërs 4:1)

 

Kingdom Leadership helpt jou door middel van trainingsdagen en ondersteuning om te wandelen in jouw roeping. Een roeping die uitgaat van het feit dat God naar jou verlangt. Dat God ernaar verlangt dat jij groeit in het kennen van Hem. In het leven met Hem. Zodat jij door Hem wordt gebruikt om Zijn Koninkrijk hier op aarde zichtbaar te maken. 

 

Door middel van trainingen, die volgens het Hebreeuwse leermodel van 'Lamad' worden gegeven, wil ik jou binnenbrengen in een ervaring van toerusting die daadwerkelijk tot groei leidt zodat jij je roeping kunt uitleven hier op aarde.

 

Klik op het trainingsdagen om te zien welke trainingen er aankomen en waar jij bij kunt zijn. 

Wil je meer over mij te weten komen, klik hier.

Mocht je aanbevelingen willen lezen, klik hierVOOR LEIDERS IN LOKALE GEMEENTEN 


 Over koning David die het volk Israël heeft geleid wordt het volgende gezegd:

 

'Hij heeft hen geweid met een oprecht hart
en hen geleid met zeer bekwame hand.'

(Psalm 78:72)

 

Met deze uitspraak worden de twee vleugels van gezond leiderschap zichtbaar. Een leider die deze beide vleugels in zijn leven heeft aangebracht is in staat om te gaan vliegen. 

 

Mijn verlangen is om jou als leider te ondersteunen om te 'vliegen' in datgene wat God voor jou heeft klaarliggen. Het is mijn ervaring dat een combinatie van mentoring en coaching en op maat gesneden toerusting je enorm kan helpen. Ik wil je dan ook uitnodigen om rond te kijken onder het kopje 'leiderschap'. Mocht ik je kunnen helpen, neem dan contact met mij op.