Home » Leiderschap

Daniël Renger is de afgelopen 20 jaar voltijds actief geweest in het voorgangerschap van lokale gemeenten. In de afgelopen jaren is de focus daarin steeds meer komen te liggen op het tot ontwikkeling en groei zien komen van leiders. Dit heeft er toe geleid dat hij vele leiders heeft getraind en opgeleid om leiding te geven binnen de context van de lokale gemeente. 

 

Coaching, mentoring en gemeente begeleiding

Vanuit die ervaring is hij in toenemende mate gevraagd om voorgangers te coachen en leiderschapsteams van gemeenten te begeleiden. Kingdom Leadership is door hem opgericht om vorm te geven aan zijn verlangen om een coach, een mentor van leiders voor hun persoonlijke ontwikkeling te zijn. Maar ook om leiderschap teams te begeleiden in het uitwerken van gezonde uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van de gemeenten die zij leiden. Zijn uitgangspunt is dat leiderschap ten alle tijde dienend is. Dienend om ruimte te scheppen aan de groei die God wil geven in de leider en door de leiderschap teams naar de gemeente toe. 

 

Vanuit zijn rijke ervaring heeft hij een betrouwbare scan voor gemeente breed inzicht ontwikkeld die je als leider enorm helpt om te zien hoe je verder de gemeente gezond kunt verder ontwikkelen. 

 

Daarnaast verzorgt hij door het hele land heen spreekbeurten tijdens zondagse samenkomsten. Neem gerust contact op om hem voor een spreekbeurt uit te nodigen. 

 

Op dit moment is hij werkzaam als algemeen secretaris van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Omdat hij gelooft dat het belangrijk is om betrokken te blijven in een lokale gemeente is hij daarnaast één dag per week werkzaam binnen House of Heroes, een snelgroeiende evangelie gemeente in Nijkerk. Zijn rol binnen de gemeente  is het coachen en ondersteunen van het voltallige leiderschap van de gemeente. 

 

Hij heeft het boek 'Koninklijk leiderschap' geschreven, waarin hij zijn op een bijzonder kwetsbare manier geleerde lessen uit zijn eigen leven deelt. Daarnaast legt hij krachtige principes neer met betrekking tot het hart van leiderschap. 

 

Zijn grote passie is dat Gods Koninkrijk op aarde in volle glorie zichtbaar wordt. Daniël is getrouwd met Hennie. Ze zijn de gelukkige ouders van David en Deborah en wonen in Ermelo.